Vardan oraus pagyvenusio žmogaus gyvenimo

Teksto dydis:

Vardan oraus pagyvenusio žmogaus gyvenimo

1990 m. gruodžio 14 d. Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine pagyvenusių žmonių diena. Dar 1982 m. Vienoje buvo patvirtinta tarptautinė senėjimo problemų sprendimo programa, o 1991 m. Generalinė asamblėja patvirtino rezoliuciją, kurioje išdėstytas požiūris ir į senatvės problemas ir nuostatai, kurių patariama laikytis visoms šalims. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.
 
Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, gyventojai sensta. Lietuvoje beveik penktadalis gyventojų yra vyresni nei 60 metų, o Europos gyventojų – daugiau kaip trečdalis. Prognozuojama, kad 2010 metais kas ketvirtas europietis bus vyresnis nei 60 metų. Tai iš dalies ir geresnio gyvenimo, subalansuotos mitybos, medicinos mokslo pažangos rezultatas.
 
Senatvinio etapo metu iškyla socialinės problemos, dėl kurių gyvenimas įgyja daug naujų ir toli gražu ne visada malonių bruožų. Sendamas žmogus praranda ankstesnius socialinius vaidmenis, profesinį užimtumą. Yra tokių žmonių, kurie labai skausmingai išgyvena senatvę ir ją lydinčius negalavimus. Jie užsisklendžia, atsiriboja nuo aplinkinio pasaulio, nors pats skausmingiausias ir yra žmogiškųjų santykių trūkumas.
Be to, pagyvenę žmonės dažnai turi kovoti su daugybe jiems primetamų stereotipų, nurodančių, kaip jiems derėtų elgtis tokiame amžiuje.
Visuomenėje egzistuoja nuomonė, kad šio amžiaus žmonės yra nekompetentingi, silpni ir nenaudingi, nebesugebantys dirbti, todėl pagyvenusieji dažnai turi ribotas saviraiškos, savirealizacijos galimybes.
Pavyzdžiui, pagal 2006 m, visose Europos Sąjungos (ES) šalyse atliktos gyventojų apklausos, kurios metu buvo paprašyta nurodyti, kas, jų manymu, iš pretendentų su vienodu išsilavinimu gautų darbą, aukštesnes pareigas ar būtų pasiųsti į stažuotę, 8 iš 10 respondentų teigė manantys, kad mažiau galimybių turėtų vyresnis nei 50 metų arba neįgalus žmogus. Iš esmės tai tik dar kartą patvirtino – vyresnio amžiaus žmonės mūsų visuomenėje diskriminuojami.
 
Tačiau, šiuos stereotipus reikia laužyti, leidžiant pagyvenusio amžiaus žmonėms sukauptą gyvenimišką patirtimi pasidalinti su jaunesniais už juos. Tai reiktų įgyvendinti, kviečiant pagyvenusius žmones į įvairių nevyriausybinių organizacijų, klubų, draugijų, būrelių veiklą. Juk yra daugybė žmonių, suvokiančių senatvės prasmę ir išgyvenančių ją ne tik oriai, bet ir kaip gyvenimo periodą, suteikiantį naujų progų augti ir įsipareigoti.
 
Tarptautine pagyvenusių žmonių dienos proga kai kuriose šalyse šią dieną sudaromos būtent pagyvenusiems žmonėms skirtos televizijos ir radijo programos. Pagyvenusių žmonių teises ginančios asociacijos, visuomeniniai fondai organizuoja įvairius renginius, konferencijas, paramos akcijas. Pavyzdžiui, Kaune visą spalį bus minimas pagyvenusių žmonių mėnuo, vyks įvairūs jiems skirti renginiai.
 
Taigi, privalu nepamiršti, kad nors pagyvenęs žmogus ir pasitraukė iš aktyvios darbo veiklos, tačiau yra pajėgūs kitaip pasitarnauti visuomenei. Pagyvenę žmonės turi dar daug ką pasakyti ir duoti jaunesniems už save, todėl labai svarbu gerbti jų orumą ir užtikrinti pagrindines teises į socialinę apsaugą, ekonominę gerovę, juridinį konsultavimą, visavertę medicininę priežiūrą.
 
Šiandien vyresni žmonės turi tikėtis išgyventi ilgą amžių, nepraradę galimybių išnaudoti savo laisvalaikio, pažinimo, bendravimo, užimtumo interesų.

Komentuoti

Skaitytojų komentarai (1)

Antanas 2009-10-09 09:55

Tušti žodžiai... Kam seniems viltis? kaip dainavo Kernagis